Źródła

Przydatne źródła informacji o technologiach informatycznych: media, blogi osobiste, wiadomości o projektach i inne. Chociaż używamy ich wewnętrznie w naszym zespole, mogą się okazać interesujące również dla państwa.